Istraživanje tržišta

Sprovodimo sve vrste istraživanja i evaluacija, kvantitativnih i kvalitativnih, kao i njihovu kombinaciju. Usluge koje nudimo uključuju osmišljavanje i dizajn istraživanja, njegovo terensko provođenje, te svu potrebnu analizu dobivenih podataka, izvještavanje i prezentaciju rezultata istraživanja.

Više detalja

Najčešće metode koje se koriste su:
- Intervjui licem u lice u domaćinstvu
- Intervjui licem u lice na ulici
- Test centralne lokacije
- CATI (Kompjuterski potpomognuto telefonsko anketiranje)
- Mistery shopping
- Online anketiranje
- Fokus grupe
- Radionice
- Dubinski intervjui
- Desk istraživanja

Osmišljavanje istraživanja
Nudimo klijentima pomoć u osmišljavanju svake faze istraživanja, pomažemo u izboru vrste istraživanja, metoda istraživanja, definisanju ciljne grupe, izradi istraživačkih instrumenata, dizajnu uzorka, izboru odgovarajuće metode analize dobivenih podataka i najpodesnije metode prezentovanja rezultata.

Intervjui licem u lice
Intervjui licem u lice se obavljaju po metodologiji specifično napravljenoj za svako istraživanje. Koristi se slučajni uzorak (biranje domaćinstava primjenom tehnike slučajnog kretanja, te biranje ispitanika u domaćinstvu primjenom tehnike zadnjeg rođendana) ili bilo koja vrsta prigodnog uzorka. Naši anketari obučeni su za sprovođenje ovih intervjua u domaćinstvima, na ulici, te na centralnoj lokaciji.

CATI (Kompjuterski potpomognuto telefonsko anketiranje)
Omogućeno je potpuno automatizovano, biranje telefonskih brojeva, postavljanje različitog dizajna uzorka, pravljenje kvota po bilo kojim varijablama. Takođe, postoji opcija ispunjavanja anketa sistemom papir-olovka ili opcija programiranja upitnika u samom sistemu za istraživanja, koja omogućava istovremeno anketiranje i unos odgovora ispitanika, onemogućava unos nepostojećih ili nelogičnih odgovora, neopravdano postavljanje ili preskakanje pitanja i nevršenje potrebne rotacije pitanja i/ili odgovora.

Mistery shopping
Može, u bilo kojem gradu ili selu u Bosni i Hercegovini, organizovati i sprovesti Mistery shopping (Tajnu kupovinu).

Online anketiranje
U mogućnosti smo da organizujemo anketiranje putem e-maila, kao i preko internet stranica.

Fokus grupe
Organizujemo sve vrste fokus grupa u cijeloj Bosni i Hercegovini. Fokus grupe se održavaju u odgovarajućim salama u odabranim gradovima ili selima. Moguće je audio i video snimanje fokus grupa, kao i njihova opservacija. Fokus grupe moguće je sprovoditi i online.

Radionice
Ima iskusan tim koji vrši i facilitaciju različitih radionica, treninga i seminara.

Dubinski intervjui
Dubinske intervjue provode obučeni istraživači.Po potrebi ovi intervjui se audio i video snimaju.

Desk istraživanje
Vršimo različite vrste desk istraživanja i analiza sadržaja

Kontrola
Kontrola rada anketara se obavlja telefonski, na slučajno odabranom uzorku provedenih anketa. Njom se kontroliše poštovanje zadate metodologije, izbora uzorka i procesa provođenja ankete. Dodatno se sprovodi i stopostotna logička kontrola upitnika.

Analiza podataka i izvještavanje
Imamo osoblje koje je radilo na više od stotinu projekata koji su zahtijevali različite vrste analize i izvještavanja. Prezentacijama, grafičkim i tabelarnim prikazima rezultata, te konsultantskim izvještajima (koji uključuju preporuke za dalje djelovanje). Istraživači, nakon provedenog istraživanja, po zahtjevu klijenta, održavaju interne ili eksterne prezentacije dobivenih rezultata.

Kreni u transformaciju.

Reci nam nešto više o svom poslovanju i projektu.