Digitalna transformacija

Bio jednom jedan čovek, Milan, koji je strašno želeo da ostvari poslovni uspeh. Dugo je pokušavao i uvek ga je neka prepreka sprečavala da to uradi. Iskreno je verovao da on najbolje zna svoj posao. A svojim poslom je smatrao sve što firma mora da uradi da bi ostvario svoje ciljeve.

Šta je bilo sa Milanom?

Tako se Milan bavio raznim segmentima posla - radio je nabavku, bavio se marketingom, bavio se prodajom. Njegov radni dan je trajao predugo. U jednom momentu je shvatio da bi bilo sasvim u redu da zaposli nekog ko će raditi zajedno sa njim. Tako je i uradio - zaposlio je kolegu, i zajedno su sve radili.

Milan je naravno i dalje živeo u uverenju da on najbolje zna svoj posao, a to znači sve. Zato je taj radnik stalno čekao da mu on kaže šta da radi i kako da to radi. Radnik je imao svoje ideje, ali Milan ih nije slušao - zato što je on najbolje zna svoj posao

Međutim, uspeh i dalje nije stizao. Milan nije bio zadovoljan. Imao je utisak da i pored novog radnika i dalje sve on radi. I dalje nema vremena, a čak su i prihodi skoro na istom nivou. Zato je odlučio da otpusti radnika.

Tako nezadovoljan situacijom išao je ka svojoj kući posle napornog radnog dana. Na putu do kuće je zaspao u autobusu. Tada je počeo da sanja zanimljiv san. U tom snu počeo je da radi za nekog drugog čoveka koji je imao svoju firmu. Taj čovek je bio veoma uspešan, isto kao i njegova firma. U toj firmi je radilo mnogo ljudi. Svaki zaposleni u firmi je znao svoju ulogu i svoj posao. Svaki zaposleni u firmi je imao slobodu da donosi odluke u vezi sa poslom koji radi. Čovek je tokom radnog dana zamišljenim pogledom usmerenim ka budućnosti sedeo u svojoj kancelariji i stalno nešto pisao.

Kada ga je Milan pitao šta tačno radi u kancelariji, čovek mu je odgovorio da piše strategiju svog poslovanja. Da pokušava da sve svoje vizije pretoči u ciljeve, a da put ka ostvarenju ciljeva podeli na operativne korake koje će svi ljudi iz njegovog tima kasnije izvršavati. Milan se u tom momentu probudio. Shvatio je da ako nešto radiš na isti način dobićeš i isti rezultat. Shvatio da mora da postane drugi čovek. I shvatio je da planiranje znači jasan put do cilja. a kada je put jasan, onda je važno samo definisati koliko koraka nam je potrebno da ga ostvarimo.

Ti znaš šta želiš, a mi znamo da pronađemo ili izgradimo put. Hajde da krenemo zajedno ka toj viziji.